Nasza misja! pomagamy osobom i organizacjom poprzez kojarzenie ze sobą potrzeb społęcznych z innowacyjnymi rozwiązaniami

Dołącz do Inkubatora Talentów »

Zapraszamy do współpracy wszystkie przedsiębiorcze osoby w Polsce

TPL_FPN_IMAGE TPL_FPN_CONTENT
PIRP Logo

Pozarządowe Instytucje Rynku Pracy

Ogólnopolska sieć PIRP działa wspierając i reprezentując organizacje pozarządowe zajmujące się aktywizacją zawodową i szeroko pojętym rynkiem pracy...

Eurodesk Logo

Eurodesk

Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie - przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu "Erasmus+"....

FIO Mazowsze Lokalnie Logo

FIO Mazowsze Lokalnie

FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS...

mOWES Logo

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej

mOWES realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Krajowym Ruchem Ekologiczno-Społecznym. Działania są skierowane do osób w trudnej sytuacji życiowej i znacznie oddalonych od rynku pracy, a także do podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z subregionu ciechanowskiego (powiaty: pułtuski, płoński, ciechanowski, mławski, żuromiński).

MPNT Logo

Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny

Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny to projekt, który ma za zadanie wspieranie rozwoju 5 sektorów gospodarki na Mazowszu: Rolno - spożywczy, OZE, Ekologia, Biotechnologia, IT poprzez inicjowanie różnego rodzaju zaawansowanych projektów technologicznych, sieciowanie biznesu - nauki w celu wspierania rozwoju innowacji i powstawania nowoczesnych firm.

Powiat Płoński Logo

Starostwo Powiatowe Płońska

Powiat Płoński jest jednym z partnerów Fundacji i projektu "Inkubator Talentów". Dzięki poparciu realizacji naszej inicjatywy w powiecie jesteśmy w stanie docierać do wszystkich podległych placówek powiatowych w regionie. Wsparcie jakie uzyskujemy od Starostwa przekładamy na profesjonalne propagowanie przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnej. Wspólnie dążymy do rozwoju całego powiatu.

Miasto Płońsk Logo

Urząd Miasta Płońsk

Miasto Płońsk to główny partner i współorganizator projektu "Płoński Inkubator Talentów". Wszystkie działania, jakie realizujemy w powiecie staramy się planować i konsultować z władzami miasta i ludźmi biznesu aby efekt przeprowadzanych projektów i kampanii społecznych był jak najlepiej odbierany przez społeczeństwo.

Urząd Pracy Logo

Urząd Pracy w Płońsku

Bardzo cenimy sobi współpracę z Urzędem Pracy w Płońsku przy realizacji projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc pracy oraz szkoleń podnoszących doświadczenie zawodowe. Dzięki świetnie rozwijającej się relacji partnerskiej jesteśmy w stanie wspierać młodych przedsiębiorców z regionu przy zakładaniu działalności oraz rozwoju zawodowemu.

Izba Gospodarcza Płońsk Logo

Płońska Izba Gospodarcza

Jako Fundacja działająca w regionie na rzecz rozwoju biznesu nawiązaliśmy współpracę z Izbą Gospodarczą Płońska, jako miejsca skupiającego doświadczonych biznesmenów z którymi chcemy tworzyć sieć networkingu łączącego młodych przedsiębiorców z doświadczonymi o ugruntowanej pozycji mogacymi być inwestorami innowacyjnych projektów.