Dołącz do Inkubatora Talentów »

Zapraszamy do współpracy wszystkie przedsiębiorcze osoby w Polsce

Art. 1. Informacje na temat polityki

Polityka prywatności zawiera informacje o tym, kim jesteśmy, w jaki sposób gromadzimy informacje na Twój temat za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, w jakim celu gromadzimy te informacje, komu zamierzamy je udostępnić oraz w jaki sposób je zabezpieczamy.

Art. 2. Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych, zamieszczanych przez użytkowników tej strony internetowej jest Fundacja Pracy Narodów "Inkubator Talentów” zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577100, posiadającą NIP 5671907037, REGON 362998191.

Art. 3. Gromadzenie i bezpieczeństwo przechowywania informacji

Wszystkie informacje o użytkownikach Fundacja gromadzi poprzez wypełnianie formularza kontaktowego. Podanie tych danych jest dobrowolne i oznacza zaakceptowanie naszej polityki prywatności. Zapewniamy bezpieczeństwo informacji o użytkownikach, dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Art. 4. W jakim celu są wykorzystywane informacje?

Po wypełnieniu przez użytkownika formularza kontaktowego, Fundacja będzie korzystać z tych informacji tylko i wyłącznie w celach związanych z przekazaniem użytkownikom dokładnych informacji o udziale w projekcie "Inkubator Talentów", a także nawiązaniem kontaktu mailowego z użytkownikiem nadsyłającym treści (zdjęcia, komentarze, itp.)

Art. 5. Komu możemy przekazać informacje?

Dane osobowe możemy przekazać każdej osobie, która jest zatrudniona w Fundacji i delegowana do bezpośrednich spotkań z użytkownikami.

Art. 6. Twoje prawa

1. Każdemu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych i innych informacji znajdujących się w naszym posiadaniu, jednak przed tym Fundacja wymaga udokumentowania swojej tożsamości w sposób dostatecznie wiarygodny oraz do podania niezbędnych szczegółów na temat informacji, do których dany użytkownik chce mieć wgląd. 2. Każdemu przysługuje prawo do sprostowania błędnych informacji na swój temat znajdujących się w naszym posiadaniu, prawo do zmiany lub poprawiania informacji wcześniej nam podanych, a także prawo do usunięcia ich. 3. Prosimy o informowanie nas o wszystkich zmianach danych osobowych, aby prowadzona przez nas dokumentacja była zgodna ze stanem faktycznym i zawierała aktualne dane.

Art. 7. Pliki "cookies"

Fundacja wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych w odniesieniu do działalności serwisu, w tym także w celach związanych z prowadzonymi kampaniami marketingowymi. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez nasz serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Przechowuje się w nich informacje, które mogą pomóc Fundacji dostosować się do sposobu korzystania z serwisu przez jego Użytkowników i pozwolą zbierać dane statystyczne dotyczące serwisu, m.in. na temat tego, które miasta były odwiedzane, jakie elementy są wykorzystywane, oraz dane o dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej nasz serwis. Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i przechowywanych w nim danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.