Dołącz do Inkubatora Talentów »

Zapraszamy do współpracy wszystkie przedsiębiorcze osoby w Polsce

Poznaj zasady jakie obowiązują pomysłodawców i wpłacających


Dla wszystkich uczestników

Każda osoba fizyczna, podmiot gospodarczy lub organizacja pozarządowa korzystająca z usługi crowdfunding (zbiórki pieniędzy) dostępnej na portalu Fundacji Pracy Narodów jest zobligowana do przestrzegania: regulaminu, zasad prawa, dobrych obyczajów. Dodatkowo osoby i podmioty zgłaszające zbiórkę, są zobligowane do podpisania Umowy Wsparcia - przed udostępnieniem publicznie swojego projektu. Usługa umożliwiająca pozyskanie finansowania na różnego rodzaju projekty, zgłaszane przez: NGO, StartUp i osoby indywidualne jest ogólnodostępna dla każdego użytkownika.
Wszystkie działania polegające na wsparciu poprzez usługę dostepną on-line są oparte o konkretne procedury, które muszą być przestrzegane przez obydwie strony (darczyńca i pomysłodawca). Fundacja jest wyłącznie pośrednikiem pełniącym funkcję operatora, który ma za zadanie:
- promowanie projektu,
- nadzór nad poprawnym i klarownym przebiegiem zbiórki,
- kontrola nad etapowym finansowaniem realizacji projektu przez pomysłodawc,
- bierzące weryfikowanie wywiązywanie się pomysłodawcy z wręczania nagórd darczyńcom w zamian za przekazywane środki finansowe.

Każdy zgłoszony projekt jest weryfikowany przez nasz zespół przed publikacją. Weryfikacja polega na sprawdzeniu jakości dostarczonych opisów, materiałów graficznych, danych kontaktowych i zgodność z prawem.
Zatwierdzony projekt pozyskuje w ustalonym terminie finansowanie, które trafia na dedykowane subkonto i jego poziom jest widoczny na podstronie projektu. Każda suma pieniędzy przesłana na konto projektu jest nagradzana przez pomysłodawcę w ustalonym zakresie usług, produktów tożsamym z wysokością darowizny. Projekty, które są dopuszczone do wsparcia, od momentu publikacji aż po realizację i wydanie ostatniej nagrody dla osoby wspierającej przebiega według zasady kamieni milowych. Pomysłodawca przystępując do wsparcia przygotowuje dokument i opis "Planu realizacji" według którego realizowany jest projekt i są wypłacane zgromadzone środki.

Aby uczestniczyć w finansowaniu, pomysłodawca i darczyńca muszą zainstalować bezpłatną aplikację Billon na swoim telefonie, tablecie lub komputerze. Dzięki aplikacji można dokonywać szybkich i bezkosztowych przelewów bezpieczną gotówką elektroniczną.

Pobierz darmową aplikację:

Android Microsoft

Regulamin

Umowa Wsparcia

+ Dodaj projekt do wsparcia

Dla NGO

Projekty w tej kategorii są dodawana wyłącznie przez organizacje pozarządowe, które działają według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Aby móc zgłosić projekt w tej kategorii, zgłaszający powinien uwiarygodnić się poprzez dostarczenie dokumentów stwierdzających iż jest organizacją działającą na korzyść społęczeństwa. Projekty w tej kategorii są traktowane na zasadach preferencyjnych:

 • Brak opłat za publikację projektu
 • Brak opłat za przelewy dla wpłacających i pomysłodawcy
 • Tylko 3% pobrane od zebranej kwoty
 • 50 zł netto za zmiany w opublikowanym projekcie

Dla StartUp

Projekty w tej kategorii można dodawać jeżeli jest się uczestnikiem Inkubatora Talentów prowadzonego przez Fundację Pracy Narodów. Aby móc zgłosić projekt w tej kategorii trzeba mieć podpisaną umowę na świadczenie usług inkubacji z Fundacją i opłaconą składkę miesięczną 250 zł netto. Brak opłacenia składki miesięcznej automatycznie zawiesza projekt w publikacji. Projekty w tej kategorii są promowane przez usługi biznesowe dostępne w ofercie inkubatora co zwiększa ich skuteczność. Zasady współpracy to:

 • Brak opłat za publikację projektu
 • Brak opłat za przelewy dla wpłacających i pomysłodawcy
 • Tylko 6% pobrane od zebranej kwoty
 • Brak opłat za zmiany w opublikowanym projekcie

Dla Indywidualnych

Projekty w tej kategorii są dostępne dla wszystkich kreatywnych osób, które chcą zrealizować projekt nie działając w NGO i nie będąc w społęczności Inkubatora Talentów. Aby móc zgłosić projekt trzeba zapoznać się z regulaminem, podpisać umowę i wnieść wymaganą opłatę startową. Po przesłaniu pełnych i wymaganych materiałów prezentujących projekt, zespół Fundacji weryfikuje zgłoszenie i informuje o publikacji. Zasady współpracy to:

 • Brak opłat za publikację projektu
 • Brak opłat za przelewy dla wpłacających i pomysłodawcy
 • Tylko 8% pobrane od zebranej kwoty
 • 20 zł netto za zmiany w opublikowanym projekcie

Portal umożliwia pozyskiwanie finansowania na projekty w 3 kategoriach: NGO, StartUp i Indywidualne na różnej fazie realizacji przedsięwzięcia / pomysłu. Pamiętaj! etap przygotowania projektu jest bardzo ważny i wymaga od Ciebie i współpomysłodawców zaangażowania się w przygotowaniu żetelnych, dobrych wizerunkowo i czytelnych materiałów, które umieszczone zostaną na portalu crowdfunding. Jest to bardzo ważny element działania, który ma uwiarygodnić Twój pomysł / projekt oraz zachęcić odwiedzających podstronę projektową do udzielenia wsparcia finansowego.

Fundacja wspiera wszystkie projekty w formie usług pakietu Inubatora Talentów oraz promując różnego rodzaju kanałami marketingowymi. Rozpoczynając współprace z nami możesz liczyć na wsparcie finansowe...

Rozmawiamy z wieloma pomysłodawcami, którzy posiadają różne projekty, w różnej fazie rozwoju. Analizując zgłaszane pomysły jesteśmy w stanie ocenić potencjał danego pomysłu, wyszukać braki i słabe strony, które powinny być dopracowane. Dzięki stosowanej procedurze masz pewność, że projekty, które umieszczamy na portalu są kompletne i możliwe do realizacji.

Pomagając kreatywnym ludziom działasz społecznie mając tym samym wpływ na swoje otoczenie i jakość życia. Jednocześnie Twoje wsparcie finansowe jest doceniane i nagradzane przez pomysłodawcę, który bez wspólnego działania nie był by w stanie zrealizować tego co zaplanował...

Wspieramy wszystkie projekty, które przeszły proces weryfikacji dostarczonych materiałów opisowych oraz potencjał lub korzyści społeczne jakie przyniesie po realizacji. Nie tworzyliśmy dokładnych podziałów zgłaszanych projektów uważając, że ważniejszy dla pomysłodawców jest zakres otrzymanego wsparcia od Fundacji.

Użytkownicy, którzy chcą wspierać kreatywne pomysły powinny nie sugerować się kategoriami a jakością projeku. Jesteśmy otwarci na pomysły...

Koszty uczestniczenia w usłudze wsparcia poprzez stronę Fundacji Pracy Narodów są w porównaniu do innych portali tego typu o wiele mniejsze dzięki zastosowaniu gotówki elektronicznej w technologii Billon. Dzieląc na użytkowników portalu Crowdfunding, usługa kosztuje:
- Użytkownik inwestujący nie ponosi żadnych kosztów za przelew na projekt wspierany, korzystając z aplikacji Billon. Przekazywane pieniądze trafiają do pomysłodawcy w 100% wartości i do tego każda kwota jest wynagradzana konkretną nagrodą.

- Właściciel projektu w zależności w jakiej kategorii się odnajduje (NGO, StartUp, Indywidualny) ponosi opłaty związane z prowadzeniem procesu pozyskiwania środków finansowych. Koszty współpracy to:
- Publikacja projektu 0zł, 0zł, 0zł
- Koszty dokonywanych przelewów 0zł dla każdej kategorii
- Procent pobrany od zebranej kwoty 3%, 6%, 8%
- Dokonanie zmian po publikacji projektu 50zł, 0zł, 20zł

Pomysłodawca aby przygotować projekt i uwiarygodnić jego sens powstania lub realizacji będzie musiał przenaczyć jakieś środki na różnego rodzaju materiały marketingowe, analizy i inne.

Proces przygotowania materiałów jest bardzo ważny aby dobrze zaprezentować się i uwiarygodnić przed potencjalnymi darczyńcami. Do informacji i materiałów jakie trzeba posiadać aby przystąpić do usługi wsparcia finansowego należą:
- Ustalić datę startu projektu / czyli koniec zbiórki
- Przygotować wyczerpujące opisy projektowe: (O projekcie, Analiza finansowa projektu, Plan realizacji / harmonogram
- Przygotuj zdjęcia pomysłodawcy lub zespołu (każda osoba oddzielnie)
- Określ 3-5 kwot jakie chcesz otrzymywać od darczyńców w zamian za konkretne nagrody
- Dodaj zdjęcia i grafiki do galerii projektowej
- Jeżeli masz gotowe to dodaj pliki informujące o projekcie (np: infografiki, analizy, badania, umowy współpracy itp.) w zapisie PDF
- Ustal termin pierwszego spotkania on-line z innymi użytkownikami zainteresowanymi Twoim projektem
- Przygotuj kreację mailingową (możemy w tym pomóc)
- Przygotuj dane kontaktowe projektu (umieszczone publicznie) i dane pomysłodawcy/ów (ukryte)

Fundusze można zbierać maksymalnie w jednym cyklu projektowym 10 miesięcy. Po tym czasie następuje ewaluacja projektu i Fundacja wypłaca środki finansowe według harmonogramu realizaci przedsięwzięcia, które musi być rozliczone z zobowiązań pomysłodawcy z inwestującymi. Każda osoba wpłacająca konkretną sumę czeka na nagrodę, która musi być wręczona.

Każdy wspierany projekt posiada sejf gdzie trafiają pieniądze ze wsparcia. Pieniądze są wypłacane w transzach według harmonogramu projektowego i zgodności realizacji. Pomysłodawca jeżeli chce wypłacić pieniądze musi posiadać aplikację Billon na którą przelewane są kolejne sumy pieniędzy podczas realizacji projektu. Nie jest możliwe wypłacenie całej sumy w jednej transzy ze względu procedur i bezpieczeństwa, które się wiąże z gwarancją jaką Fundacja podejmuje wobec darczyńców i dostarczenia nagród. Pieniądze ruszają z wypłatą w określonych na początku projektu transzach i są nadzorowane pod kątem wydatków.

Nie ma możliwości aby pomysłodawca mógł zmalwersować w całości pozyskane pieniądze na inny cel niżeli się zdeklarował.
Jednocześnie uczestnik biorąc udział w programie wsparcia podpisuje umowę w której są zawarte odpowiednie paragrafy i punkty gdzie cała odpowiedzialnosć za zbierane ponosi pomysłodawca i oświadcza iż w sytuacji wykrycia niezgodności finansowych może ponieśc konsekwencję karną i pokryć koszty usługi Crowdfunding w 100%.
Jeżeli projekt zostanie zawieszony, wycofany ze wsparcia lub wyniknie inna przyczyna, która nie pozwoli ukończyć zbierania finansów, wpłacający otrzymają pieniądze spowrotem na swój telefon po odjęciu procentu od zebranej kwoty.