Bankowość w II kwartale 2022

Read Time:1 Minute, 37 Second

Mimo, że recesja coraz większymi krokami zbliża się do Polski, a w niektórych krajach, jak np. w USA jest już faktem to niektóre obszary gospodarki jakoś radzą sobie w dobie kryzysu i rosnącej inflacji. Jak radził sobie jeden z największych banków w Polsce?

mBank w II kwartale wypracował rekordowe przychody (ponad 2,2 mld zł) ale wyższe obciążenia i składki obniżyły zysk netto, który wyniósł 229,7 mln zł.

Na wynik finansowy Grupy mBanku w II kwartale 2022 roku w porównaniu do I kwartału 2022 roku wpływ miały następujące czynniki:

· Znaczący wzrost wyniku z tytułu odsetek o 189,0 mln zł, tj. 12,6%;

· Obniżenie wyniku z tytułu opłat i prowizji.

· Spadek wyniku na działalności handlowej, głównie w związku z niższym wynikiem z pozycji wymiany;

· Niższe rezerwy (o 73,6 mln zł), co oznacza spadek kosztów ryzyka do 62 p.b. z 89 p.b. w poprzednim kwartale;

· Spadek kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi do 175,1 mln zł w porównaniu do 192,8 mln w I kwartale;

· Wzrost kosztów działalności (łącznie z amortyzacją) o 175,5 mln zł, spowodowany głównie zaksięgowaniem składki na System Ochrony Instytucjonalnej w wysokości 390,8 mln zł;

· Wyższy podatek od pozycji bilansowych Grupy na poziomie 167,1 mln zł;

· Wyższa stopa podatku dochodowego, związana z aktualizacją średniej rocznej efektywnej stawki podatkowej w związku z oczekiwanym wpływem wakacji kredytowych na wyniki mBanku w 2022 roku.

Bank ma solidną bazę kapitałową – wskaźniki przekraczają wymogi regulacyjne: współczynnik CET I jest na poziomie 13,9% i łączny współczynnik kapitałowy w wysokości 16,4%.

Kredyty i depozyty pozostawały pod narastającą presją wynikającą z turbulencji rynkowych i podwyżek stóp procentowych. Te pierwsze wzrosły o 8,3% a drugie o 4,7% w skali roku.

Realizując strategię rozwoju i ESG, mBank koncentruje się na wygodnych rozwiązaniach cyfrowych i eko-produktach. W drugim kwartale kontynuował finansowanie budowy odnawialnych źródeł energii przez największe korporacje ale też wprowadził do oferty ekopożyczkę dla małych firm.

Informacja prasowa